موتور هیدرولیک

موتور هیدرولیک یک محرک هیدرولیکی است که انرژی هیدرولیک را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند.روتور یا چرخ دنده داخلی را از طریق فشار و جریان روغن هیدرولیک برای رسیدن به چرخش به حرکت در می آورد و انرژی هیدرولیک را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند.موتورهای هیدرولیک معمولاً در کاربردهایی که به گشتاور بالا و سرعت کم نیاز دارند مانند بیل مکانیکی، جرثقیل، ماشین آلات کشاورزی و غیره استفاده می شود. موتورها و غیره هر نوع موتور هیدرولیک دارای مزایا و کاربرد خاص خود می باشد و عواملی مانند توان مورد نیاز، سرعت، گشتاور و دبی جریان باید در هنگام انتخاب در نظر گرفته شود.موتورهای هیدرولیک با ویژگی هایی مانند راندمان، قابلیت اطمینان و دوام بالا نقش مهمی در بسیاری از زمینه های صنعتی ایفا می کنند و به طور گسترده در تجهیزات مکانیکی بزرگ مورد استفاده قرار می گیرند.نینگبوپرچم گذاریHydraulic Co., Ltd. موتور هیدرولیک مداری تولید می کند،موتور پیستون محوری،موتور pto هیدرولیک، و غیره