شیر کنترل الکترونیکی پایلوت

اینشیر کنترل پیلوت برقیشامل یکشیر دسته پیلوت برقیو یکشیر پایی برقی.شیر دسته ای پیلوت الکتریکی یک دستگاه شیر در یک سیستم کنترل الکتریکی است که برای کنترل سیستم های هیدرولیک یا پنوماتیک استفاده می شود.این نوع شیر معمولاً توسط سیگنال های الکتریکی برای دستیابی به کنترل بر روی محرک های هیدرولیک یا پنوماتیک کنترل می شود.معمولاً در تجهیزات صنعتی، تجهیزات مکانیکی یا سایر سیستم هایی که نیاز به کنترل دقیق دارند استفاده می شود.شیر پایی الکتریکی معمولاً به یک شیر پایی اطلاق می شود که توسط سیگنال های الکتریکی کنترل می شود و برای کنترل شیرهای پایلوت در سیستم های هیدرولیک استفاده می شود.این نوع شیر معمولاً در تجهیزات یا ماشین‌آلات صنعتی استفاده می‌شود و اپراتور می‌تواند باز و بسته شدن شیر پایلوت را با پا گذاشتن روی شیر کنترل کند. کنترل جریان سیال هیدرولیکاین نوع شیر معمولاً برای کنترل جهت و سرعت حرکت سیلندرهای هیدرولیک، موتورهای هیدرولیک و سایر محرک های هیدرولیک استفاده می شود.در اتوماسیون صنعتی و تجهیزات مکانیکی، شیرهای کنترل پایلوت الکتریکی نقش مهمی در تضمین پایداری سیستم و کنترل دقیق دارند.